Religija


Broj proizvoda:
Sortiraj:
Ovde se stiče raj : duhovna kazivanja starca Tadeja

Autor: Starac Tadej

U ovoj knjizi možete pročitati, nova, prvi put štampana kazivanja Oca Tadeja. Tonski zaspisi,koje sam skupio, a priličan deo lično snimio, objavljeni su delimično na talasima Radio Beograda u okviru emisije "Talasi neba".

490 RSD  392 RSD

Vizije u hrišćanstvu

Autor: Ernst Benz

Ernst Benc, rođen 1907. godine, bio je od 1935. do svoje smrti 1978. ordinarijus za istoriju crkve i dogme na univerzitetu Marburg. Važi kao jedan od najvećih i najraznovrsnijih teologa ovog veka.

1.540 RSD  1.232 RSD

Prazne ruke : čan budizam i njegov uticaj na kinesku umetnost

Autor: Radosav Pušić

Rad koji je pred nama ne može biti jednostavan zahvat u stare tekstove i puko referisanje o njima...

880 RSD  704 RSD

Izvan igre, na putu: zbornik u čast profesora Đura Šušnjića

Autor: Milan Vukomanović

Đuro Šušnjić, čovek osobenog integriteta, ethosa, naučne i ljudske doslednosti, nastojao je, sasvim sigurno, celog svog životnog i radnog veka da ostane izvan zavodljivih igara institucija, moći, vlasti, politike, konformizma, medija, spek­ta­kla, manipulacija, koje sa sobom neizbežno povlače i ra­zličita uslovljavanja, kompromise i odsustvo slobode zarad ličnog interesa. U takvim igrama Šušnjić je dosledno izbegavao da učestvuje, čak i po cenu velikih odricanja, kako bi oslobodio prostor za igru nauke, poezije, filozofije i nadasve originalnog, samosvojnog govora i mišljenja. Ostajući, na taj način, „izvan igre“, ali ne retko i na meti Velikog cenzora, Šušnjić je iznedrio i jedan od najsveobuhvatnijih i najoriginalnijih opusa u našim društvenim naukama. Pravi značaj i smisao samog Šušnjićevog opusa adekvatno i potpuno će biti u stanju da procene tek generacije onih mladih ljudi kojima se on obraća još na prvim stranicama svog Razgovora koji je u toku. Jer u odnosu na njegovu, kao i svaku drugu „Veliku Priču“, biće potrebno napraviti malo veću vremensku distancu od one koju su prema Đurovom delu ima­le njegove kolege, prijatelji, „istinoljubivi saborci uspravna hoda“ čiji su tekstovi sabrani u ovoj knjizi. Milan Vukomanović

440 RSD  352 RSD

Homo Viator

Autor: Milan Vukomanović

U savremenom sociološkom i politikološkom proučavanju religije nekoliko novih dimenzija izbilo je u prvi plan početkom ovoga veka: to su globalizacija, ...

0 RSD

Sveta zemlja

Autor: Tomislav Jovanović

O načinu putovanja i o putevima kojima se kretalo ka Jerusalimu svedoče sami putopisci. Sa područja na kojima su živeli Srbi bilo je nekoliko pravaca ka Svetoj zemlji...

1.320 RSD  1.056 RSD

Svet Tominog jevanđelja

Autor: Milan Vukomanović

Ova knjiga se, nakon punih trinaest godina, sada prvi put objavljuje na srpskom jeziku. Prevod Jevanđelja po Tomi Novice Petrovića objavljen je u posebnom dodatku ...

770 RSD  616 RSD

Božanski duh i priroda

Autor: Ernst Benz

Ovo je četvrta Bencova knjiga u okviru odabranih dela znamenitog istoričara religije koju objavljuje „Čigoja štampa”. Istraživač koji je najbolje pronikao u istoriju religije stalno tragajući za suštinom čovekove potrebe da otkrije Boga, bavi se u ovim moglo bi se reći putopisnim zapisima, odgonetanjem i tajnom zašto su ljudi koji veruju nalazili utočište u monaškim zajednicama.

550 RSD  440 RSD

Nove religije

Autor: Ernst Benz

Fenomen pojave novih religija u svetu predmet je ove studije Ernsta Benca. Benc se bavi istraživanjem korena i sadržaja ovih religija na tlu Severne Amerike mormonima, Pejote-kultom, Crnim islamom, NLO religijama, novim religijama u Brazilu Umbanda i Kimbanda,sektama islama, japanskim novim religijama kao što su Lotos religije

550 RSD  440 RSD

Starohrišćanski klasicizam

Autor: Nenad Ristović

Autor u sedam poglavlja razmatra pitanje prioriteta i originalnosti, biblijske argument, ulogu filozofije u nastajanju hrišćanskog učenja, odnos ovih pisaca prema antičkoj poeziji...

550 RSD  440 RSD

Opis hrišćanstva

Autor: Ernst Benz

Benz spada među najbolje poznavaoce istorije i filozofije religije u Evropi. Njegov bogat i sadržajan životni put omogućio mu je da stvori značajna dela iz oblasti istorije religije

1.100 RSD  880 RSD

Duh i život pravoslavne crkve

Autor: Ernst Benz

Duh pravoslavne crkve je jedna od najboljih zapadnoevropskih studija o pravoslavlju. Sjajni znalac pravoslavlja, fasciniran njegovom autentičnošću učenja Benz kroz simbole pravoslavlja izlaže njegovu istoriju i filozofiju.

1.100 RSD  880 RSD

Rano hrišćanstvo od Isusa do Hrista

Autor: Milan Vukomanović

Autor Hrišćanskih mitova u ovoj knjizi razmatra istorijski odnos prema ranom hrišćanstvu. Knjiga obuhvata odnos prema biblijskim tekstovima, drugoj religioznoj literaturi i drugim tekstovima...

0 RSD

Simvol vere

Autor: Episkop Nikolaj Velimirović

Bibliofilsko izdanje Izdavačko preduzeće Čigoja Štampa iz Beograda je objavila bibliofilsko izdanje (111 numerisanih primeraka) „Simvol vere” - rukopisnu knjigu Boleta Miloradovića sa katihizisom episkopa Nikolaja Velimirovića...

29.160 RSD  23.328 RSD

Hinduizam : svetske religije

Autor: Madhu Bazaz Wangu

Jedna od najstarijih i najrazrađenijih svetskih duhovnih tradicija jeste hinduizam i ovu religiju danas ispoveda više od četiri petine stanovništva Indijskog potkontinenta. 

0 RSD

Sikizam : svetske religije

Autor: Nikky-Guninder Kaur Singh

Sikizam, najmlađa od velikih religija sveta, nastala je pre otprilike petsto godina u severnoj Indiji.

440 RSD  352 RSD

Budizam : svetske religije

Autor: Madhu Bazaz Wangu

Jedna od najvećih svetskih religija današnjice, budizam, razvio se iz života i misli Sidarthe Gautame, kasnije nazvanog Buda, koji je živeo u Indiji pre oko 2.500 godina.

0 RSD

Indijanse religije : svetske religije

Autor: Paula Harc

Iako ne postoji jedinstvena indijanska religija, sistem verovanja različitih plemena ima mnogo zajedničkih karakteristika. Za razliku od organizovanih religija, indijanske religije se ne oslanjaju na određeni tekst ili pisani etički kôd, niti postoji centralna istorijska figura ili određeni događaj.

440 RSD  352 RSD

Šinto : svetske religije

Autor: Paula Harc

Šinto, religija nastala još u praistoriji, objašnjava šta to znači biti Japanac. Mnogo manje formalna religija, a više duboki izraz načina života, šinto religija, sa svojim ritualima, tradicijama i vrednostima umnogome je oblikovala japansku kulturu.

440 RSD  352 RSD

Konfučijanizam : svetske religije

Autor: Doroti i Tomas Hubler

Osnovan pre 2.500 godina u Kini, konfučijanizam je predstavljao sistem etičkog ponašanja i društvene odgovornosti, a razvio se u jednu od velikih duhovnih tradicija Istoka

440 RSD  352 RSD

Taoizam : svetske religije

Autor: Paula Harc

Taoizam je jedna od velikih religioznih tradicija nastalih u Kini. Za razliku od velikih zapadnjačkih religija, taoizam nema jednog boga ni proroka osnivača.

0 RSD

Islam : svetske religije

Autor: Metju Gordon

Sa više od 500 miliona sledbenika, islam predstavlja dominantnu duhovnu tradiciju u širokoj geografskoj i kulturnoj oblasti koja se proteže od zapadne obale Afrike, preko Srednjeg istoka i Azije do indonežanskih ostrva.

0 RSD

Judaizam : svetske religije

Autor: Marta Morison, Stiven Braun

Judaizam je mnogo hiljada godina stariji od Hrišćanstva i Islama – svojih izdanaka koji obuhvataju veću populaciju. Knjiga „Judaizam” obuhvata istorijat i rituale ove religije, uključujući njene obrede, mesta bogosluženja, svetu upotrebu drevnog hebrejskog jezika i ulogu vere u očuvanju jevrejskog identiteta i uspostavljanja savremene nacije Izraela.

0 RSD

Sveto i mnoštvo

Autor: Milan Vukomanović

Ova studija Vukomanovića bavi se dijalogom i sukobom među religijama, pluralizmom u hrišćanstvu i odnosom pravoslavlja prema tradiciji i modernizaciji...

550 RSD  440 RSD

Hrišćanstvo : svetske religije

Autor: Stiven Braun

Hrišćanstvo je monoteistička religija stara dve hiljade godina, po kojoj se i računa vreme naše ere.

440 RSD  352 RSD

Prva knjiga Ezrina i druga

Prevod: Novica Petrović

Obe knjige objavljene su okviru Biblioteke Hermetica. Radi se o starozavetnim rukopisima koji nisu uvršteni u Stari zavet. Knjige je preveo Dušan Đorđević Mileusnić.

220 RSD  176 RSD

Rani hrišćanski mitovi

Autor: Milan Vukomanović

Za sada jedina studija kod nas koja se bavi ranim hrišćanskim mitovima. Autor razmatra predhrišćanski period, vreme nastanka i sadržaje humranskih rukopisa...

550 RSD  440 RSD