Jezik


Broj proizvoda:
Sortiraj:
Konkordance u nastavi stranih jezika: ka konačnom horizontu korpusne metodike

Autor: Zoran Ristović

„Metodički repertoar eksploatacije višejezičnog korpusa u nastavi stranih jezika, koji je uspostavio dr Zoran Ristović, od višestrukog je značaja, jer pruža empirijsku osnovu za uspostavljanje inovativnog nastavnog modela, te osvetljava nove mogućnosti korišćenja paralelizovanih korpusa za učenje i usvajanje stranog jezika.“

 

1.200 RSD  960 RSD

Tako sam govorio zarad sutra

Autor: Sreto Z. Tanasić

Knjiga koju čitalac ima pred sobom žanrovski je specifična. To su intervjui o pitanjima savremenog srpskog književnog jezika koje je u različitim prilikama davao član ANURS prof. dr Sreto Tanasić. Intervjui nisu naučni žanr u užem smislu, ali kada je intervjuisana ličnost naučnik, i to jedan od vodećih u svojoj oblasti, kao što je to prof. Tanasić, i kada se intervjui odnose na oblast u koju je on veoma dobro upućen, i kao istraživač, i kao rukovodilac i kao pažljivi posmatrač jezičkih aktuelnosti i učesnik u procesima standardizacije srpskog jezika, onda je intervju veoma dobar način da se ukaže na neke važne činjenice i da se dâ njihovo kompetentno objašnjenje u obliku koji je pristupačan i širem krugu zainteresovanih čitalaca...

770 RSD  616 RSD

Sveti Petar Atonski u vizantijskoj i južnoslovenskoj tradiciji

Autor: Zorica Vitić

Pred piscima koji pokušavaju da objave „ono što je čovek dužan radi ljubavi Božje činiti nasamo” (Sveti Onufrije) nalaze se nekolika rešenja. U kratkom Žitiju Pavla Tivejskog Sveti Jeronim svoju nameru eksplicitno ograničava na to da ispriča početak i kraj Pavlovog života, jer o njegovoj „srednjoj dobi niko od ljudi ne može znati ništa”...

1.320 RSD  1.056 RSD

Gramatika u ogledalu semantike

Autor: Rajna Dragićević

Ono što povezuje skoro sve radove u ovoj knjizi jeste njihova fazilingvističnost u tematici i metodologiji, tj. ispitivanje jezičkih jedinica čija semantičko-gramatička uloga unutar lekseme, rečenične konstrukcije ili rečenice nije jasno određena, već se preliva od jedne do druge krajnosti mogućeg semantičko-funkcionalnog spektra...

1.100 RSD  880 RSD

Korpusna metodika nastave stranih jezika : konačni model

Autor: Zoran Ristović

„… treća knjiga Zorana Ristovića, autora koji je svojim prethodnim delima stekao značajan ugled u naučnoj i akademskoj zajednici.

770 RSD  616 RSD

Primena višejezičkih elektronskih korpusa u nastavi stranih jezika : ka zlatnom dobu digitalnog obrazovanja

Autor: Zoran Ristović

„Ristović je vrhunski obavio svoj naučnoistraživački i pedagoški zadatak, a njegova misija se i dalje nastavlja, a tiče se davanja budućih smernica za uključivanje višejezičnih korpusa u nastavni procesi dalje inoviranje nastave stranih jezika i obrazovnog procesa.” iz recenzije prof. dr Radmile Bodrič

1.100 RSD  880 RSD

Počeci srpske himnografije: Savina služba Svetom Simeonu

Autor: Irena Špadijer

Knjiga je posvećena rodonačelnicima srpske državnosti i kulture ‒ Svetom Simeonu (Nemanji), prvom srpskom svecu i književnom junaku, i Svetom Savi, prvom našem svetitelju i piscu. Ovo je povest o najstarijem sačuvanom srpskom pesničkom delu koje je svome ocu ispevao sveti Sava, osnivač i poglavar Srpske crkve, čijih osam vekova autokefalnosti proslavljamo ove godine.

1.980 RSD  1.584 RSD

Vukov vek

Autor: Aleksandar Milanović

U knjigu Vukov vek uneti su radovi objavljeni u periodu od 2001. do 2018. godine, i dva neobjavljena rada. Svi objavljeni radovi sada su za potrebe knjige tehnički i terminološki ujednačeni, prerađeni i prošireni.

1.650 RSD  1.320 RSD

Prilozi istoriji srpske lingvističke slavistike : druga polovina XX veka

Autor: Predrag Piper

Knjiga Prilozi istoriji srpske lingvističke slavistike: druga polovina XX veka predstavlja, kao što se iz njenog naslova može zaključiti, zbornik radova...

1.650 RSD  1.320 RSD

Primena paralelizovanih tekstova u nastavi engleskog jezika : ulazak u eru digitalnog obrazovanja

Autor: Zoran Ristović

„... smeo i inovativan pristup, s jedne strane, upotrebi paralelizovanih tekstova, a s druge strane, nastavi stranih jezika.”...

770 RSD  616 RSD

VUK Stefanović Karadžić : le patrimoine oral serbe

Autor: Boško Suvajdžić
Prevod: Brigitte Mladenović

A l’époque des « provinces illyriennes » de Napoléon, de 1805 à 1813, les Français eurent un contact direct avec la littérature populaire serbe...

4.400 RSD  3.520 RSD

Postfolklorna epska hronika : žanr na granici i granice žanra

Autor: Smiljana Đorđević Belić

Studija koja je pred čitaocem rezultat je mog višegodišnjeg zanimanja za epsku i tradiciju pevanja uz gusle...

990 RSD  792 RSD

O narodnoj književnosti

Autor: Radmila Pešić

U izučavanju uskočke poezije u ovom rukopisu, zahvaljujući izvrsnom znanju istorije, Radmila Pešić je na primerima potvrdila mišljenja o nastajanju hroničarskih pesama odmah posle događaja...

990 RSD  792 RSD

Katalog slovenskih rukopisa svetogorskih manastira

Autor: A. A. Turilov

Prvo izdanje kataloga „Slovenski rukopisi svetogorskih manastira“ pojavilo se pre sedamnaest godina, u proleće 1999, i prilično brzo je našlo odjek u nizu prikaza i beležaka...

4.950 RSD  3.960 RSD

Jezički savetnik

Autor: Rada Stijović

Sadržaj knjige Jezički savetnik govori o srećnom spoju autorove osvedočene kompetencije u domenu jezičke dijahronije i sinhronije...

770 RSD  616 RSD

Vuk Stefanović Karadžić : 1787-1864-2014. : mündliches Volksgut der Serben ( Srpska usmena narodna baština )

Autor: Boško Suvajdžić
Prevod: Anette Đurović

U sklopu obeležavanja velikih jubileja, 150 godina od smrti Vuka Stefanovića Karadžića...

3.300 RSD  2.640 RSD

Naučnoistraživački pristup književnim delima

Autor: Katarina Milikiev

Knjiga Naučnoistraživački pristup književnim delima u vidu zbornika hronološki i kontinuirano pruža raspon...

990 RSD  792 RSD

Žitije svetog Antonija Velikog

Autor: Zorica Vitić

Žitije sv. Antonija Velikog (VA), delo sv. Atanasija Aleksandrijskog, pripada samim počecima hrišćanske žitijne literature monaško-asketskog tipa.

1.320 RSD  1.056 RSD

Studije iz slovenskog i srpskog srednjeg veka / Issledovanija po slavjanskomu i serbskomu srednevekovʹju

Autor: A. A. Turilov

U knjizi koja se predlaže pažnji čitalaca objedinjeni su autorovi radovi iz slavistike i srbistike napisani i objavljeni tokom trideset godina, od kraja sedamdesetih prošlog do početka druge decenije ovog veka...

4.950 RSD  3.960 RSD

Srpski jezik : norma i praksa

Autor: Rada Stijović

Knjigom Srpski jezik ( norma i praksa ) docent dr Rada Stijović zaokružuje jedan deo svog rada na negovanju srpske jezičke kulture, koji je do sada imao oblik serije članaka o jeziku objavljivanih...

605 RSD  484 RSD

Najstariji srpski ćirilski natpisi XI - XV vek

Autor: Brankica Čigoja

U monografiji Najstariji srpski ćirilski natpisi XI–XV vek (Grafija, ortografija i jezik) filološki se analiziraju natpisi na kamenu iz perioda XI–XV v. sa područja Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore...

1.760 RSD  1.408 RSD

Studije iz slovenskog i srpskog srednjeg veka / Issledovanija po slavjanskomu i serbskomu srednevekovʹju

Autor: A. A. Turilov

U knjizi koja se predlaže pažnji čitalaca objedinjeni su autorovi radovi iz slavistike i srbistike napisani i objavljeni tokom trideset godina, od kraja sedamdesetih prošlog do početka druge decenije ovog veka....

4.950 RSD  3.960 RSD

Rečnik Vasojevića

Autor: Rada Stijović

Iz ruku odličnog leksikografa, vrsnog dijalektologa, osvedočenog stručnjaka iz oblasti jezičke normativistike i jezičke i govorne kulture dobijen je Rečnik Vasojevića...

2.200 RSD  1.760 RSD

Raskršća književnog juga

Autor: Robert Hodel

Osvrnemo li se na recepciju pojedinih autora i dela, onda se pokazuje da vremenski horizont i ideološki kontekst u kome se neko delo čita igra odlučujuću ulogu u razumevanju tog dela. ...

880 RSD  704 RSD

Srpski jezik na Kosovu i Metohiji danas

Autor: Mitra Reljić

990 RSD  792 RSD

Svetogorska baština

Autor: Irena Špadijer

„Svetogorska baština“ je jedinstvena naučna studija o kulturnom pisanom nasleđu Svete Gore. Irena Špadijer je profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu i decenijama se bavi proučavanjem pisanog nasleđa Svete Gore....

1.100 RSD  880 RSD

Svetogorska baština

Autor: Irena Špadijer

„Svetogorska baština“ je jedinstvena naučna studija o kulturnom pisanom nasleđu Svete Gore. Irena Špadijer je profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu i decenijama se bavi proučavanjem pisanog nasleđa Svete Gore....

1.540 RSD  1.232 RSD

Sveti Petar Koriški u staroj srpskoj književnosti

Autor: Irena Špadijer

Ova studija se bavi ličnošću Svetog Petra u staroj srpskoj književnosti u žitijama, i u poeziji.Knjiga je plod višegodišnjeg truda i ljubavi prema staroj srpskoj literaturi....

1.980 RSD  1.584 RSD

Balkan i balkanologija

Autor: Predrag Mutavdžić

Knjiga dr Predraga Mutavdžića nastala je kao plod njegovih dugogodišnjih istraživanja kako iz oblasti balkanologije tako i balkanistike...

1.188 RSD  950 RSD

Kineski idiomi

Autor: Lidija Obradović (urednik)
Prevod: Dejan Popović

U svakom jeziku idiomi su veliko blago tradicije i kulture komunikacija. Te jezičke bravure vrednost su sama po sebi, ali su i slika, odraz svakodnevnih situacija...

660 RSD  528 RSD