V. D. Vučko

Devetnaest pesama o ljubavi kao takvoj

Vučko piše o ljubavi kao takvoj, iskreno, prepun mladalačke energije. Svaka pesma je jedna priča i svaku priču je neko od nas doživeo ili jedva preživeo. Sve je to rečeno i ispevano naizgled običnim rečima i u slobodnom stihu... (detaljnije)
cena:
264.00 din.