Politika

Dometi demokratije

Nenad Kecmanović u knjizi razmatra jednu od najpopularnijih vladavina savremenog sveta – demokratiju.U prvom delu pod naslovom „Od demokratije do teorijskih pretpostavki demokratizacije”,autor popisuje očekivanja građana istočne Evrope... (detaljnije)
Rasprodato

Izneverena revolucija

Jedan od lidera DOS-a, Milan St. Protić, u ovoj slojevitoj autobiografskoj knjizi govori o revoluciji 5. oktobra. Ideali te revolucije po njemu su u celosti iznevereni.... (detaljnije)
Rasprodato

Američka diplomatija od 1900. godine

Knjiga dokumenata Nebojše Čovića Na teškom putu, govori o njegovom političkom angažmanu na problemima Kosova ... (detaljnije)
cena:
2200.00 din.

Vlast i sloboda

Složeno pitanje vladavine, vlasti i autoritarnog i njihov odnos prema slobodi čoveka su večne teme. Autor ih sistematizuje u tri dela... (detaljnije)
cena:
770.00 din.

Političke ideje i religija 1 i 2

Istorija religije i politika su nerazdvojne. Autor u ovoj dvotomnoj studiji iskazuje svoje ogromno znanje religije i politike... (detaljnije)
cena:
1496.00 din.

Civilno društvo i demokratija

Razvoj demokratije je preduslov za ostvarivanje civilnog društva. Jedan od najboljih znalaca teorije civilnog društva... (detaljnije)
Rasprodato

Politička teorija

Jedinstvena knjiga iz političke teorije. Obuhvata studije iz istorije političkih teorija, modernog nacionalizma i političkih teorija... (detaljnije)
cena:
880.00 din.

Renesansa lokalne vlasti - uporedni modeli

Politikolog i predavač na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, Snežana Đorđević je izradila uporednu Studiju o funkcionisanju lokalne uprave... (detaljnije)
cena:
972.00 din.