Moje misli kao pesma i slika


ISBN:
978-86-7558-920-4
pismo:
Ćirilica
strana:
87
format:
20 cm
teaser-text:

Već prva pesma upućuje nas da sa setnim i srdačnim osmehom primimo ovu svojevrsnu pesni-čku knjigu Ljiljane Nine Kostić.

povez:
Broš

Već prva pesma upućuje nas da sa setnim i srdačnim osmehom primimo ovu svojevrsnu pesni-čku knjigu Ljiljane Nine Kostić.
Ona je sva ono na šta nas naslov upućuje. Promišljanje je života u pitanjima i tiši-nama, u sreći i tuzi, u neostva-renosti i šansama, u iluzijama i u suočavanjima sa drugima i sobom.
Pesme imaju ritam hoda ko-jim se traži put kojim će se najbolje ići.
Ljiljana Kostić je svesna se-be kako u životu tako u pesmama i slikama.
Peva za sebe i osetljive, sa željom da ono najintimnije uči-ni opštim. Slika sa ljubavlju koju daje svetlost i zato vinje-te imaju utisak vitraža.
Lična želja da sve bude bolje preneta je na opšti plan i to je lajtmotiv ove zbirke.
Kad „Tvoje srce makar i buda-lu voli” shvatamo da je svet pun dragih budala.
Milovan Vitezović

List Price: 550.00 din.
Price: 440.00 din.