Povelja bana Kulina


ISBN:
978-86-7558-842-9
pismo:
Ćirilica
strana:
195
format:
21 cm
teaser-text:

Knjiga je posvećena lingvističkom opisu jednog od najstarijih sačuvanih poslovno-pravnih dokumenata na našim prostorima

povez:
Tvrd

Knjiga je posvećena lingvističkom opisu jednog od najstarijih sačuvanih poslovno-pravnih dokumenata na našim prostorima – Povelji bana Kulina iz kraja 12. veka. Spomenik je pisan rukom, dvojezično (latinski i srpski) i dvografijski (latinicom i ćirilicom), na pergamentu, a očuvana su do danas tri primerka (original i dva prepisa). U ovoj knjizi se, nakon detaljne analize starijih izdanja, daju, naporedo, crkvenom ćirilicom, kritička izdanja svih triju primeraka. Izvršena je, po prvi put, kompletna grafijska, fonetska i morfološka analiza svih reči, onim redom kako se one u Povelji javljaju i to u vidu članaka naslovljenih odgovarajućom reči (takvih celina ima 145). Na kraju je dodatak koji sadrži štampanu i fototipsku verziju dvadeset ćiriličkih dokumenata iz 13. i 14. veka (čime se omogućavaju poređenja raznih vrsta). Knjiga je namenjena pre svega studentima srpskog jezika, ali i svima drugima koji se zanimaju za kulturnu i jezičku prošlost svoga naroda.

List Price: 770.00 din.
Price: 616.00 din.