Kritika

Biblioteka futura

Biblioteka Futura je praktikum za modernu biblioteku. Bavi se novim oblicima rada i rukovođenja u bibliotekama... (detaljnije)
Rasprodato

Led i plamen

Led i plamen je poslednja od tri simboličke suprotnosti koje Puškin u tri stiha svog Onjegina da bi ilustrovao razliku između glavnog lika svoga romana i Lenskog... (detaljnije)
cena:
308.00 din.

Književna arhetipologija

Šutić se u knjizi bavi Jungom i književnom arhetipologijom, zatim ljudskom gradbenom žrtvom, žrtvenim jagnjetom kao arhetipom kod Momčila Nastasijevića... (detaljnije)
Rasprodato